Popularne posty

środa, 19 sierpnia 2015

Jak zapuścić włosy + co zrobić żeby przestać je malować :) || How to grow your hair + what to do to stop dyeing them :)

Hej! Trochę mnie tutaj nie było, ale niestety wakacje strasznie rozleniwiają :( na szczęście już jestem! Dzisiaj zupełnie inny post, chcę wam przekazać kilka moich spostrzeżeń i rad dotyczących włosów, które sprawdziły się u mnie :) zapraszam do czytania!
Hi! A long time I was not here, because unfortunately I am really lazy in holidays :( thankfully I am here now! Today a completely different post, I want to give you some of my observations and tips about hair that have been successful for me :) I invite you to read!

photo from: zszywka.pl

Na początek obecny stan moich włosów:
At the beginning the current state of my hair:


Póki co udało mi się zapuścić mój naturalny kolor włosów do połowy ucha, dalej to pozostałości po moich ostatnim farbowaniu i po wcześniejszych też :) wydaje mi się, że są w całkiem niezłym stanie biorąc pod uwagę wszystko, co przeszły.. (historia moich włosów tutaj: link)

 Until then I managed to grow my natural hair color to half the length of the ear, next are the remnants of my last dyeing and after earlier too :) I think that they are in pretty good shape considering everything that they passed .. (story of my hair here: link)

Ostatni raz farbowałam włosy w październiku 2014, możecie o tym przeczytać tutaj: link
wtedy moje włosy wyglądały tak:

 The last time I dyed hair in October 2014, you can read about it here: link
then my hair looked like this:


Teraz przejdę do sedna tego postu :)
Od dłuższego czasu chciałam zapuścić włosy, ale nie za bardzo wiedziałam jak mam się do tego zabrać.. 

Now I get to the crux of of this post :) 
 For a long time I wanted to grow my hair, but I do not really know how I should do it..

Podstawowy błąd to obcinanie czy podcinanie włosów, zawsze wydawało mi się, że jak obetnę trochę zniszczone włosy to szybciej będę cieszyć się długimi i zdrowymi, jednak tak nie było, może też ze względu na częste farbowanie, ale o tym później.. Teraz praktycznie w ogóle nie obcinam włosów (ostatni raz pocieniowałam 2 lata temu!), raz na kilka miesięcy sama obcinam końcówki (1 czy 2cm), czasem oglądam końcówki włosów i gdy widzę rozdwojony włos po prostu go obcinam do momentu gdzie jest zdrowy :) zdecydowanie nie polecam częstego podcinania włosów, bo wtedy nie mają czasu by urosnąć..

 The basic problem is or undercutting or cutting hair always seemed to me that if I cut a little damaged hair, I will faster enjoy long and healthy hair, but it was not true, it can also due to frequent dyeing, but about that later.. Now practically do not cut the hair (the last time undercut 2 years ago!), once every few months myself cut ends of my hair (1 or 2cm), I sometimes watch the hair ends and when I see a split hair end I simply cut to the point where it is healthy :) definitely not recommend often undercutting of hair, because then they do not have time to grow..

Prawie całkowicie zrezygnowałam z używania suszarki i lokówki/prostownicy, a jeśli już muszę wysuszyć to tylko chłodnym powietrzem.
Jeśli chodzi o pielęgnację to specjalnie się do niej nie przykładam, myje włosy 2-3 razy w tygodniu, czasem użyje odżywki lub maski, zwykle stosuje też olejek arganowy na końcówki, ponieważ są najbardziej zniszczone.
 Rozczesuję włosy tylko przed myciem (szczotką) i po myciu (grzebień), może wyda się wam to dziwne, ale między myciami nic z nimi nie robię, bo inaczej mam jeden wielki puch na głowie :D

Almost completely given up the use of dryer and curling iron / straightener, and if I need to, dry only cool air.
If you ask me about care I do not do anything special, I washed hair 2-3 times a week, sometimes use the conditioner or mask, usually also use argan oil on the ends, because they are the most damaged.
Brush the hair only before washing (the brush) and after washing (comb), may will seem strange, but between washes I do not do anything with them, because otherwise I have one big fluff on my head :DBrakuje mi jeszcze kilka cm do mojej wymarzonej długości, jednak ze względu na to, że są pocieniowane trochę czasu zajmie zanim się wyrównają.. ale dalej realizuję swój plan i jestem dobrej myśli :)

I lack still a few centimeters to the length of my dream, but because they are layered will take some time before they be equalized.. but still realize my plan and I'm good cheer :)


Produkty, których teraz używam:
Products which I use now:


Szampon nawilżający Nivea Hydro Care
Nivea Hydro Care moisturizing shampoo
Alterra maska do włosów zniszczonych z granatem i aloesem
Alterra mask for damaged hair with pomegranate and aloe vera
Olejek arganowy Bielenda
Bielenda argan oil

Teraz o malowaniu włosów.. jeśli widziałyście post z historią moich włosów to wiecie jak wiele zmian koloru przeszły i w pewnym momencie bardzo ciężko było mi przestać je farbować.. ciągle pojawiały się odrosty, co bardzo mnie drażniło.. nie lubiłam chodzić z odrostem, tym bardziej, że przy dużej różnicy kolorów nawet najmniejszy odrost bardzo rzucał się w oczy... malowanie włosów było prawie jak uzależnienie :D 
kilka razy próbowałam zapuścić swój kolor, ale zawsze po kilku miesiącach się poddawałam.. w końcu powiedziałam dość, zapuszczam swój kolor, mimo, że jakoś bardzo go nie lubię (o wiele lepiej czuję się np. w blondzie) to szkoda mi było włosów, widziałam w jakim są stanie.. 

 Now about dyeing the hair.. if you seen post with the story of my hair you know how many color changes passed my hair and at one moment it was hard to stop dye them.. constantly popping up regrowth, which was very annoyed me.. I did not like to walk with it, especially that with a big color difference, even the smallest regrowth was very conspicuous... dyeing hair was almost like an addiction :D a couple of times I tried to grow my natural color, but always after a few months I give up.. finally said 'enough'. I will grow my natural color, although somehow I do not like this color very much (much better I feel for example in blond hair) I felt pity of hair, I saw what state they are..

Najważniejsze jest to żeby malowane włosy były w kolorze podobnym do waszego, wtedy najłatwiej zapuścić swój kolor, bo też odrost najmniej denerwuje.. w przypadku dużego kontrastu nawet najmniejszy będzie sprawiał, że dalej chce się malować włosy, a nie chodzić jak taki "Kopciuszek" :D
dlatego też jeśli macie ciemne włosy i malujecie na blond, albo jasne i malujecie na czarny czy jakikolwiek inny to ważne żeby załagodzić ten duży kontrast.

The main thing is that dyeing hair was in a color similar to your natural, this is the easiest way to grow your natural color, because regrowth annoy the least.. in the case of high contrast even the smallest regrowth will be made're still wants to dye hair and do not walk like a "Cinderella" :D 
Therefore if you have dark hair and dyeing on blond or light and dye on black or any other is important to alleviate this high contrast.

Jak widać na zdjęciu moje odrosty są o wiele chłodniejsze niż reszta włosów, jednak na żywo ta różnica nie jest aż tak widoczna i trzeba się dobrze przypatrzeć żeby zauważyć gdzie kończy się mój odrost :) na końcówkach mam właściwie 3 kolory, pozostałości po czerni, trochę blondu i ciepły brązowy poblask z ostatniego farbowania, z daleka wyglądają jak refleksy w kolorze złotego blondu więc nie jest źle. 
Jak osiągnę wymarzoną długość, będę je powoli podcinać, aż całkiem odrosną.

As you can see on the photo my regrowth are much cooler than the rest of the hair, but on livethis difference is not so visible and you have to have to look to notice where is end on my regrowth :) I actually have 3 colors on ends, the remnants of black, a little blonde hair and warm brown glow from the last painting, from a distance they look like reflexes in a golden blonde color so it is not bad.
When I achieve the dream length, I will undercut them slowly until completely grow back my natural color.


Mam nadzieję, że ten post okaże się przydatny, nie sądziłam, że będzie taki długi :)
Jeśli macie jakieś pytania albo własne spostrzeżenia o zapuszczaniu/malowaniu włosów, 
koniecznie piszcie w komentarzach! :)
Miłego dnia! :)

I hope this post will be useful, I did not think it would be so long :)
If you have any questions or your own insights about grow/dyeing hair,
necessarily write in the comments! :)
Have a nice day! :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz