Popularne posty

środa, 27 sierpnia 2014

CC Cream BELL

Witajcie! Dzisiaj słów kilka o testowanym przeze mnie latem kremie CC od Bell :)
Czy się sprawdził?! Zapraszam do czytania :)
Hello! Today, a few words about the tested through me in the summer CC cream of Bell :) 
Is the check ?! Feel free to read :) 
Od producenta: "Kompleksowy fluid upiększający CC Cream Smart Make-Up dodaje szarej, zmęczonej i matowej skórze energii i blasku, znacznie poprawiając jej wygląd. Redukuje zaczerwienienia, zmniejsza widoczność porów, nadaje skórze zdrowo wyglądający odcień.Zawiera kompleks specjalnie wyselekcjonowanych substancji aktywnych pochodzenia roślinnego i morskiego (żeń-szeń, kasztanowiec, lipa, morski glikogen), który zabezpiecza skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych."

From the manufacturer: "A comprehensive fluid beautifying Smart CC Cream Make-Up adds gray, tired and matte skin with energy and brilliance, greatly improving its appearance. Reduces redness, reduces the appearance of pores, makes the skin healthy-looking color. Contains a complex of specially selected active substances of plant and marine (ginseng, horse chestnut, linden, marine glycogen), which protects the skin against harmful effects of external factors."
 Moja opinia:
+cena
+odcień nie ciemnieje zbytnio po aplikacji (posiadam najjaśniejszy 020 nude - nie zawiera pomarańczowych tonów)
+nie wysusza skóry
+wyrównuje koloryt
+dość wydajny
+zawiera naturalne mineralne filtry przeciwsłoneczne w dużej ilości co latem jest bardzo ważne
+faktycznie zawiera kilka substancji aktywnych wymienionych przez producenta w opisie
+kremowa konsystencja ułatwia szybką aplikację
+/-nie zakrywa poważniejszych zmian, ale wraz z dobrym kamuflażem/korektorem daje radę
+/-nie spływa z twarzy, choć wymaga przypudrowania
+/-stapia się z twarzą, ale jest dość widoczny 
+/-wyczuwalny zapach, ale nie drażniący
-przy bardzo wysokich temperaturach może się szybko ścierać
-opakowanie, szybko się niszczy, nie widać zużycia produktu
Moja ocena: 4/5. Jestem z niego dość zadowolona, polecam do wypróbowania, teraz już chyba nie będzie tak gorąco :)
My opinion: 
+price 
+shade doesn't darken too much after application (I have the brightest 020 nude - doesn't contain orange tones) 
+doesn't dry out the skin 
+evens out skin color 
+fairly efficient 
+contains natural mineral sunscreens in large quantities is important in summer 
+actually contains several active substances are listed by the manufacturer in the description 
+creamy texture facilitates quick application 
+/-doesn't cover serious breakouts, but with a good camouflage / corrector works 
+/-doesn't flow out of the face, although it requires powder 
+/-blends with the face, but it is quite visibly 
+/-perceptible smell, but not irritating 
-when very high temperatures can quickly rub away 
-pack, quickly destroys, you can't see the product consumption 
My rating: 4/5. I'm quite happy with it, I recommend you to try, now probably won't be so hot :)
Przed/Before
Po/After

Miłego dnia! Have a nice day!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz