Popularne posty

środa, 27 sierpnia 2014

CC Cream BELL

Witajcie! Dzisiaj słów kilka o testowanym przeze mnie latem kremie CC od Bell :)
Czy się sprawdził?! Zapraszam do czytania :)
Hello! Today, a few words about the tested through me in the summer CC cream of Bell :) 
Is the check ?! Feel free to read :) 
Od producenta: "Kompleksowy fluid upiększający CC Cream Smart Make-Up dodaje szarej, zmęczonej i matowej skórze energii i blasku, znacznie poprawiając jej wygląd. Redukuje zaczerwienienia, zmniejsza widoczność porów, nadaje skórze zdrowo wyglądający odcień.Zawiera kompleks specjalnie wyselekcjonowanych substancji aktywnych pochodzenia roślinnego i morskiego (żeń-szeń, kasztanowiec, lipa, morski glikogen), który zabezpiecza skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych."

From the manufacturer: "A comprehensive fluid beautifying Smart CC Cream Make-Up adds gray, tired and matte skin with energy and brilliance, greatly improving its appearance. Reduces redness, reduces the appearance of pores, makes the skin healthy-looking color. Contains a complex of specially selected active substances of plant and marine (ginseng, horse chestnut, linden, marine glycogen), which protects the skin against harmful effects of external factors."
 Moja opinia:
+cena
+odcień nie ciemnieje zbytnio po aplikacji (posiadam najjaśniejszy 020 nude - nie zawiera pomarańczowych tonów)
+nie wysusza skóry
+wyrównuje koloryt
+dość wydajny
+zawiera naturalne mineralne filtry przeciwsłoneczne w dużej ilości co latem jest bardzo ważne
+faktycznie zawiera kilka substancji aktywnych wymienionych przez producenta w opisie
+kremowa konsystencja ułatwia szybką aplikację
+/-nie zakrywa poważniejszych zmian, ale wraz z dobrym kamuflażem/korektorem daje radę
+/-nie spływa z twarzy, choć wymaga przypudrowania
+/-stapia się z twarzą, ale jest dość widoczny 
+/-wyczuwalny zapach, ale nie drażniący
-przy bardzo wysokich temperaturach może się szybko ścierać
-opakowanie, szybko się niszczy, nie widać zużycia produktu
Moja ocena: 4/5. Jestem z niego dość zadowolona, polecam do wypróbowania, teraz już chyba nie będzie tak gorąco :)
My opinion: 
+price 
+shade doesn't darken too much after application (I have the brightest 020 nude - doesn't contain orange tones) 
+doesn't dry out the skin 
+evens out skin color 
+fairly efficient 
+contains natural mineral sunscreens in large quantities is important in summer 
+actually contains several active substances are listed by the manufacturer in the description 
+creamy texture facilitates quick application 
+/-doesn't cover serious breakouts, but with a good camouflage / corrector works 
+/-doesn't flow out of the face, although it requires powder 
+/-blends with the face, but it is quite visibly 
+/-perceptible smell, but not irritating 
-when very high temperatures can quickly rub away 
-pack, quickly destroys, you can't see the product consumption 
My rating: 4/5. I'm quite happy with it, I recommend you to try, now probably won't be so hot :)
Przed/Before
Po/After

Miłego dnia! Have a nice day!

czwartek, 21 sierpnia 2014

N.Y.C Long Lasting - bardzo trwały lakier do paznokci!! || N.Y.C Long Lasting - very lasting nail polish!!

Witajcie! Dzisiaj chcę wam przedstawić recenzję jednego z najtrwalszych lakierów do paznokci z niskiej półki cenowej :) zapraszam do czytania!
Hello! Today I want to introduce you to review one of the most enduring nail polish with low price :) I invite you to read! 

N.Y.C Long Lasting 101
 Od producenta: "New York Color Long Lasting to lakier do paznokci, który spełni Twoje oczekiwania. Przede wszystkim nadaje paznokciom intensywny kolor, a także połysk, który czyni paznokcie bardziej efektownymi. Gładka, kremowa konsystencja lakieru umożliwia piękne krycie już po pierwszym pomalowaniu paznokci. Jednak podstawową zaletą tego lakieru jest jego trwałość- utrzymuje piękny kolor i połysk na dłużej dzięki specjanej formule. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom długo utrzymuje się na paznokciach, a intensywność koloru i połysk pozostają nie zmienione."

 From the manufacturer: "New York Color Long Lasting a nail polish that will make your expectations. First of all, gives nails intense color, and shine that makes your nails more spectacular. Smooth, creamy texture allows a beautiful opacity of paint after the first painting nails. however, the main advantage of this paint is its shelf life - keeps beautiful color and shine for longer thanks to a special formula. With carefully selected ingredients long does the nails, and the intensity of color and gloss remain unchanged."

Tak wygląda na paznokciach || So it looks on the nails
 Moja opinia:
+cena
+trwałość (niżej zdjęcie po 8 dniach od pomalowania)
+duży wybór odcieni
+krycie (2 warstwy, po 1 zauważyłam nieładne smugi)
+konsystencja
 +wydajny
+/-dosyć szybko schnie, choć też bez przesady
+/- nie współpracuje z bazami, top coat'em - wtedy o wiele szybciej odpryskuje niż sam
Moja ocena: 4/5. Polecam do wypróbowania, żaden lakier nie wytrzymał tak długo na moich paznokciach. Brak odprysków po 8 dniach!! jedynie drobne starcia po bocznych brzegach paznokci :)
  
My opinion: 
+ price 
+ sustainability (below image after 8 days of paint) 
+ large selection of shades 
+ opacity (2 layers, after 1 noticed unsightly streaks) 
+ consistency 
+ efficient  
+/- dries quite quickly, although it is no exaggeration 
+/- Not working with base, top coat - then chip off much faster  
My rating: 4/5. I would recommend you to try, any lacquer could not stand so long on my nails. No chips after 8 days !! Only minor clashes on the edges of nail :)

Po 8 dniach! || After 8 days!
Miłego dnia! Have a nice day!

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Miss Sporty Instatnt lip colour & shine.

Hej! Dzisiaj krótka recenzja wspomnianej w tytule pomadki. Mój kolor to Pink Popsicle :)
Hey! Today short review mentioned in the title of lipstick. My color is Pink Popsicle :)
Pink Popsicle - pierwszy od lewej | first from the left.    
Od producenta: "Nowy produkt nadający długotrwały blask bez wysuszenia ust. Pomadka w kredce ułatwia aplikację, jednocześnie nadając blask i miękkość. Dostępna w 6 czarujących odcieniach."
 From the manufacturer: "The new product is suitable lasting shine without drying lips. Lipstick in pencil for easy application, while giving shine and softness. Available in 6 charming colors."
Moja opinia:
+przyjemny zapach
+cena
+dostępność
+odcienie
 +łatwa aplikacja
+ ładne opakowanie
-mała wydajność
-wbrew zapewnieniom producenta wysusza usta i to mocno 
-podkreśla wysuszone usta
-szybko znika, niska trwałość
Moja ocena: 2/5. Ogólnie nie polecam.
My opinion:  
+pleasant fragrance  
+price  
 +availability  
+shades
+easy application  
+nice package  
-small performance  
-although producer assurances, dry lips firmly
-emphasizes dry lips  
Quickly disappears, low durability  
My rating: 2/5. Overall I would not recommend it.
Tak wygląda na ustach | So it looks on the lips
Miłego dnia! Have a nice day!

wtorek, 12 sierpnia 2014

Recenzja tuszu do rzęs Maybelline Colossal Go Extreme || Review mascara Maybelline Colossal Go Extreme

Witajcie! Dzisiaj recenzja jednego z najnowszych tuszy od Maybelline - Colossal Go Extreme w wersji niewodoodpornej :)
Hello! Today review of one of the latest mascaras from Maybelline - Colossal Go Extreme Non-waterproof version :) 
Od producenta: "Dla kobiet pragnących ekstremalnego pogrubienia rzęs. Pierwsza podwójnie wyprofilowana szczoteczka precyzyjnie rozdziela rzęsy i zapewnia podwójny zastrzyk objętości dla rzęs. Rzęsy ekstremalnie pogrubione bez sklejania i grudek."
 From the manufacturer: "For women wishing to extreme thickening of the eyelashes. First double contoured precision brush separates lashes and provides dual injection volume to lashes. Extremely bold lashes without sticking and lumps."

 Moja opinia:
+wydajność
+cena
+ładnie rozdziela rzęsy
+dostępność
+wydłuża rzęsy
+/-łatwe operowanie szczoteczką przy górnych rzęsach, gorzej z dolnymi
+/-czasem się osypuje
-nie pogrubia rzęs, już na pewno nie ekstremalnie
Moja ocena: 2,5/5. Niestety nie wygląda zbyt ładnie na rzęsach, przynajmniej nie na moich, efekt zupełnie nie zadowalający..
 My opinion: 
+performance 
+price 
+nicely separates lashes 
+availability 
+lengthens lashes  
+/-easy handling of the brush at the upper lashes, worse with lower lashes 
+/-sometimes dusted 
-not thicken eyelashes, certainly not extremely 
My rating: 2.5/5. Unfortunately it doesn't look too pretty on the eyelashes, at least not on my, the effect is not quite satisfactory..

 Moje rzęsy bez tuszu || My lashes without mascara:
 Tusz na rzęsach || Mascara for lashes:

Używałyście tej maskary? Też macie takie odczucia? Może dopiero macie zamiar ją kupić? Zapraszam do komentowania :)
 Used this mascara? Also have such feelings? Perhaps are you going to buy it? Feel free to comment :)

 Miłego dnia! Have a nice day!

sobota, 9 sierpnia 2014

Recenzja różu Bourjois 34 Rose D'or || Review blusher Bourjois 34 Rose D'or.

Witajcie! :) 
Dzisiaj krótka recenzja bardzo polecanego, dość popularnego różu zresztą nie bez powodu. Zapraszam do czytania.
Hello! :) 
Today, short review about recommended, quite popular blusher not without reason. I invite you to read.
Od producenta:
"Wypiekana tekstura różu podczas aplikacji zamienia się w lekki puder, łatwy w nałożeniu i idealnie wtapiający się w skórę. Jedno pociągnięcie pędzelka uwalnia zniewalający aromat różany. Szeroka paleta kolorów pozwoli Ci znaleźć odpowiedni odcień na dzień, na wieczór, na lato czy na zimę. Wbudowane lusterko i pędzelek ułatwiają małe poprawki."
From the manufacturer:
"Baked texture blusher during application turns into a light powder, easy application and perfect to blend into the skin. Single brush stroke releases the captivating aroma of rose. Wide range of colors will help you find the right tone for the day, at night, summer or winter. The built-in mirror and brush facilitate small fixes."
Moja opinia:
+duży wybór odcieni
+wytrzymuje wiele godzin, nie ściera się
+dostępność
+naturalny efekt
+można stopniować odcień
+bardzo wydajny
+lusterko, niekoniecznie do nakładania różu
+/- szczoteczka/pędzelek w moim przypadku zupełnie nieprzydatna
+/- widoczne drobinki brokatu (mi akurat to nie przeszkadza :) )
+/- małe poręczne opakowanie, niestety napisy szybko się ścierają, nie wygląda to ładnie
+/- cena nie należy do najniższych, ja kupiłam go do w promocji
 Moja ocena: 4,5/5, w tej chwili to mój ulubieniec, jeśli chodzi o róże!! :)
My opinion:
+large selection of shades
+withstand many hours, not rubs off
+availability
+natural effect
+can be graded hue
+highly efficient
+mirror, not necessarily to apply blusher
+/-brush in my case totally not useful
+/-visible flecks of glitter [ I don't mind (: ]
+/-small handy package, unfortunately subtitles quickly attrition, it doesn't look nice
+/-price isn't the lowest, I bought it for the promotion
My rating: 4.5/5, at the moment this is my favorite when it comes to blushes!! :)

P.S. Niestety mój aparat nie oddał dobrze tego pięknego odcienia różu, więc z góry przepraszam i zachęcam do obejrzenia w sklepie lub szukajcie zdjęć, w internecie jest ich pełno :) 
 P. S. Unfortunately my camera did not give good shade of this beautiful blush so I apologize in advance and encourage you to look at the store or look for pictures, in the internet is full of them :)

Miłego dnia! Have a nice day! :)

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/12693193/?claim=7b6ganttuku">Follow my blog with Bloglovin</a>

sobota, 2 sierpnia 2014

Makijaż dla Zimy - czyli jakie produkty, odcienie wyglądają korzystnie || Makeup for Winter - what products, shades look good.

Hej :) Dzisiaj wskazówki dla ostatniego typu urody :)
Hey :) Today tips for the last type of beauty :)

ZIMA
 Podkłady i pudry: cała gama beżu z wykluczeniem ciepłych odcieni, różowe, piaskowe i neutralne beże.
Róże: chłodne czyste róże, odcienie śliwki i fuksji, nasycone chłodne czerwienie malinowe.
Cienie do powiek: czysta biel, srebro, popielate szarości, różowe beże, mrożone róże, chłodne odcienie żółci i zieleni, chłodne błękity, granaty, szafiry, fiolety, czerń, kobalt, ametyst, ciemna purpura, nasycony cyklamen, chłodne kakaowe brązy.
Pomadki: żywe chłodne róże, róże w odcieniu cyklamenu, śliwki, fioletu, wiśni, nasycone chłodne odcienie czerwieni, od pelargonii po czerwone wino.

WINTER 
Foundations and powders: a whole range of beige with the exception of warm shades, pink, sand and neutral beiges. 
Blushes: cool clear roses, shades of plum and fuchsia, cool saturated raspberry reds.
 Eyeshadows: pure white, silver, ashen gray, pink beige, frozen pinks, cool shades of yellow and green, cool blues, navy blues, sapphires, purples, black, cobalt, amethyst, dark purple, saturated cyclamen, cool cocoa browns. 
Lipsticks: vivid cool roses, roses in shades of cyclamen, plum, violet, cherry, cool saturated shades of red, from the geranium to red wine.

Przykładowe makijaże dla zimy(zdjęcia z internetu): 
Examples of makeups for winter (pictures from the internet):
 
Przykładowe kosmetyki dla zimy: 
Examples of cosmetics for winter:
 


Miłego dnia! :)
Have a nice day! :)