Popularne posty

poniedziałek, 3 lutego 2014

Historia moich włosów! / The story of my hair!

Hej, dziś obiecany ostatnio post :) uwaga! dużo zdjęć..
Hey, today promised last post :) beware! a lot of pictures..


wakacje 2009 - moje naturalne włosy 
 holiday 2009 - my natural hair


  
 jesień 2009 - blond pasemka robione u fryzjera (rozjaśniacz) 
autumn 2009 - blond highlights done at the hairdresser (brightener)
luty/marzec 2010 - więcej pasemek, również przez fryzjera, lekkie cieniowanie włosów
february/march 2010 - more highlights, also by a hairdresser, hair light shade


 kwiecień - czerwiec 2010 - zapuszczanie włosów, malowanie odrostów u fryzjera
april - june 2010 - putting down hair, regrowth painting at the hairdresser


wakacje 2010 - chciałam odmiany, ale zamiast brązu wyszły czarne, malowane w domu (Palette Color Shampoo)

holiday 2010 - I wanted variety, but instead of bronze came out black, painted at home (Palette Color Shampoo)
 

grudzień 2010 - wróciłam do blond pasemek, u fryzjera
december 2010 - I went back to blond highlights, at the hairdresser
 
 
 marzec 2011 - więcej pasemek, również przez fryzjera, lekkie cieniowanie włosów
march 2011 - more highlights, also by a hairdresser, hair light shade
 
 
czerwiec 2011 - kolejna odmiana, tym razem brąz, w domu (L'oreal excellence cream, brąz mahoniowo - miedziany)

june 2011 - another change, this time bronze, at home (L'Oreal Excellence cream, brown mahogany - coppery)lipiec 2011 - tym razem padło na czerwień, w domu (Garnier - czerwony rubin)
july 2011 - this time fell on the red, at home (Garnier - red ruby)


 sierpień 2011 - czerwień szybko się wypłukiwała, po miesiącu wyglądała tak, ścięłam włosy bo były już zniszczone :(
 august 2011 - quickly flushed through red, after a month it looked so, cut hair because they were already destroyed :(
wrzesień 2011 - znów powrót do pasemek, tym razem w domu, blond i rude w jednym :o (Joanna - rozjaśniacz)
 september 2011 - again, back to the highlights, this time at home, blond and redhead in one: o (Joanna - brightener)
październik 2011 - zaczynałam studia, więc wypadało ogarnąć włosy, pomalowałam je na jasny blond, w domu
 october 2011 - I started college, so It was fitting improve hair, I painted them in bright blonde at home


 koniec grudnia 2011 - ściełam trochę włosy, miałam spory odrost, zrobiłam trochę blon pasemek na dolnej i spodniej części włosów, w domu
end of december 2011 - cut down a little hair, I had considerable regrowth, did little blond highlights on the bottom and the bottom of the hair, at home


luty 2012 - znów blond pasemka, w domu 
february 2012 - again blond highlights at home


maj 2012 - powrót do czerwonych odcieni w domu (Wellaton - egzotyczna czerwień)
may 2012 - back to red shades in the house (WELLATON - exotic red)


lipiec 2012 - kolor był nierównomierny i postanowiłam zakryć go ciemnym brązem 
july 2012 - the color was uneven and decided to covered it dark brownwrzesień 2012 - przed studiami znów zapragnęłam blondu, pasemka robione w domu
 september 2012 - before studying, again I wanted blonde, highlights done at home


październik 2012 - więcej blondu, tym razem rozjaśniłam całe włosy w domu
 october 2012 - more blonde, this time brightened the whole hair at home


grudzień 2012 - kolejna odmiana tym razem blond, który wyszedł trochę szary (Garnier - naturalny blond)
 december 2012 - another variant, this time blonde who came out a little gray (Garnier - the natural blond)


styczeń 2013 - kolejne rozjaśnianie całych włosów w domu 
january 2013 - another brightening the whole hair at home


 luty - kwiecień 2013 - rozjaśnianie odrostów, bez większych zmian

february - april 2013 - brightening regrowth, no major changes
 

 

 maj 2013 - zrobiłam w domu tzw. repigmentacje włosów odcieniami brązu
 may 2013 - did so at home re-pigmentation of hair shades of brown


czerwiec 2013 - kolor powoli wypłukiwał się 
 june 2013 - color slowly flushed through out


lipiec 2013 - kolor ustabilizował się, był podobny do mojego naturalnego
july 2013 - color stabilized, was similar to my natural


 sierpień 2013 - zmiana grzywki na prostą i cieniowanie włosów
august 2013 - change the straight bangs and hair shading


 koniec sierpnia 2013 - rozjaśnianie całych włosów kolejny raz :)
 the end of August 2013 - brightening the whole hair again :)


 wrzesień 2013 - zmiana koloru na czerń, efekt może zobaczyć w jednym z moich postów, link poniżej

september 2013 - change the color to black, the effect can be seen in one of my posts, link below
  

październik 2013 - blond pasemka na dolnej części włosów, taka moja wersja a'la ombre
october 2013 - blond highlights on the bottom part of the hair, so my version a'la ombre


luty 2014 - czyli obecny stan moich włosów.. porzuciłam malowanie włosów, po tych wszystkich przejściach postanowiłam wrócić do naturalnych.. na razie wytrzymałam całe 4 miesiące, mój odrost ma ponad 5 cm, teraz zamierzam zadbać o ich kondycję, więc następny post będzie o pielęgnacji włosów
february 2014 - the current state of my hair .. gave up painting hair, after all these transition I decided to go back to natural .. to stand it if all 4 months, my regrowth is more than 5 cm, now I'm going to take care of their condition, so the next post will be about hair care!


Mam nadzieję, że podobała wam się historia moich włosów! 
Też macie takie przejścia z malowaniem? 
A może nigdy nie zmieniałyście koloru włosów? 
Czekajcie na następne posty! Miłego dnia! :) 
 I hope you enjoyed the story of my hair!  
Also have such transitions with painting?  
And may never changed hair color?  
Look forward to more posts! Have a nice day! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz