Popularne posty

wtorek, 17 września 2013

Annabelle Minerals - recenzja / rewiew.

Hej!
Zgodnie z obietnicami dzisiaj przedstawię wam kosmetyki mineralne firmy Annabelle Minerals :)
Hey!
As promised today I introduce to you mineral cosmetics Annabelle Minerals :)
*Od producenta:
„W naszych kosmetykach naturalnych znajdziesz wyłącznie 100% czystych minerałów. Produkty Annabelle Minerals to wyjątkowa kompozycja najwyższej jakości składników, dostarczanych przez starannie wyselekcjonowanych producentów z całej Europy. To dzięki nim nasze kosmetyki mineralne są tak wyjątkowe.
W kosmetykach mineralnych Annabelle Minerals znajdziesz wyłącznie niezbędne składniki, co wyraźnie zmniejsza niebezpieczeństwo pojawienia się podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych. Co równie ważne, kosmetyki naturalne nie zatykają porów i umożliwiają skórze swobodne oddychanie.”
*From the manufacturer:
"In our natural cosmetics you can find only 100% pure minerals. Annabelle Products Minerals is a unique combination of high quality ingredients, provided by carefully selected producers from all over Europe. It is thanks to our mineral cosmetics are so special.
The mineral cosmetics Minerals Annabelle find only the necessary components, which significantly reduces the risk of skin irritation appear, and allergic reactions. Equally important, natural cosmetics don't clog pores and allows the skin to breathe freely."

*Dla kogo:
„Kosmetyki mineralne są szczególnie polecane dla osób o cerze trądzikowej, gdyż zawarty w nich tlenek cynku oraz substancje o działaniu antybakteryjnym pozwalają zniwelować/zredukować niedoskonałości skóry. Co równie ważne - kosmetyki mineralne nie zatykają porów, więc można je stosować beż obawy, iż spowodują powstawanie stanów zapalnych lub zaskórników.
Nasze kosmetyki naturalne to również najlepszy wybór dla alergików oraz osób o skórze wrażliwej. Skład produktów Annabelle Minerals opiera się wyłącznie na czterech niezbędnych składnikach. Nasze kosmetyki mineralne nie posiadają dodatkowych zbędnych składników, które mogą powodować alergię lub podrażniać skórę.
Kosmetyki mineralne Annabelle Minerals to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich kobiet kochających sport i aktywny wypoczynek. Dzięki unikalnej recepturze są one odporne na wodę i ścieranie, więc nie straszne są im wizyty na siłowni czy wyjścia na basen. Wybierając nasze kosmetyki naturalne możesz być pewna, że pozostaną na swoim miejscu przez cały aktywny dzień.”
*For who:
"Mineral cosmetics are recommended for people with acne-prone skin, as contained in them, and zinc oxide antibacterial substances help offset / reduce skin imperfections. Equally important - mineral cosmetics don't clog pores, so it can be used without fear that cause inflammation and the formation of blackheads.
Our natural cosmetics is also the best choice for allergy sufferers and people with sensitive skin. Annabelle Minerals composition of the products based solely on the four essential ingredients. Our mineral cosmetics don't have the extra unnecessary ingredients that can cause allergies or irritate the skin.
Annabelle Mineral Cosmetics Minerals is the perfect solution for all women who love sport and active recreation. Thanks to its unique formulation, they are resistant to water and abrasion, so they aren't afraid of visiting the gym or on the swimming pool. Choosing our natural cosmetics you can be sure it will remain in place throughout the active day."

Więcej informacji na stronie:http://www.annabelleminerals.pl/
Warto zajrzeć do opisu składników – brak chemii, same minerały :)
For more information visit: http://www.annabelleminerals.pl/ 
You can visit the description of ingredients - no chemicals, minerals only :)

Zacznę od podkładu:
+trzy formuły do wyboru: rozświetlająca (dobra jako rozświetlacz), matująca i kryjąca – ja posiadam matującą
+trzy linie kolorystyczne: beige (lekko brzoskwiniowe odcienie), natural (podchodzące pod róż) i golden (odcień złotawy, żółtawy do oliwkowego)
+pięć odcieni w każdej linii i formule (fairest - najjaśniejszy, fair, light, medium i dark – najciemniejszy)
+cena to 30zł za 4g lub 50 zł za 10g
+bardzo wydajny! Przez 3 miesiące codziennego używania ubyła mi niecała połowa z 10g
+skład w 100% mineralny
+praktycznie bezzapachowe
+trwały, przy użyciu pudru ładnie wygląda przez około 10h
+nakładanie kilku warstw nie tworzy efektu maski, wygląda cały czas naturalnie
+przy aplikacji sprawia wrażenie sypkiego pudru, jednak po chwili stapia się z cerą
+odcienie fairest są naprawdę jasne, dobre dla bladych osób
+nie ciemnieje na twarzy
+nie podkreśla suchych skórek
+ciemniejsze odcienie mogą służyć jako bronzery
+/-matujący średnio matuje, konieczny puder np. transparentny, może to zależeć od rodzaju cery cery
+/-ładnie rozprowadza się na skórze pędzelkiem, ale zajmuje sporo czasu zrobienie tego precyzyjnie
+/-pudełeczko zakręcane z sitkiem, niestety przy podróży łatwo się rozsypuje
*moja ocena to:4,5/5 - najlepszy podkład jaki do tej pory miałam, ale niestety rano mam za mało czasu, by się bawić w jego aplikację..
Let me start by foundation:
+ three formulas to choose from: Brightening (good as lighter), Matting and Opaque - I have a Matting
+ three lines of color: beige (slightly peach shades), natural (approaching the roses) and golden (golden hue, yellowish to olive green)
+ five shades in each line and the formula (fairest - the brightest, fair, light, medium and dark - darkest)
+ price is
7,12EUR/9,51USD per 4g or 11,86EUR/15,85USD per 10g
+ very efficient! Over the three months of daily use had left me less than half of 10g
+ 100% of the mineral
+ practically odorless
+ durable, with a powder looks good for about 10h
+ applying several layers does not create a mask effect, it looks like all the time naturally
+ the application gives the impression of loose powder, but after a while blends with the complexion
+ fairest shades are really bright, good for pale people
+ does not darken the face
+ does not emphasize dry skin
+ darker shades can be used as bronzers
+/-matting average mats, for example, transparent powder needed, it may depend on the type of skin complexion
+/-nice spread on the skin with a brush, but it takes a lot of time to do this precisely
+/-box with screen turned off, but the journey is easy to break apart
*My rating is: 4.5/5 - the best foundation I had, but unfortunately on morning I don't have a time to play in the application ..


Teraz korektor:
+trzy odcienie: light, medium, dark – odcień light jest biało-zielonkawy, lekko prześwituje przez podkład, dobry natomiast na zaczerwienienia
+cena 4g za 30zł
+jest tak wydajny, że ciężko go zużyć, po 3 miesiącach praktycznie nie widać ubytku
+bezzapachowy
+nie ciemnieje, nie zmienia koloru, ładnie kryje
+100% mineralny skład
+/-może lekko podkreślać głębsze załamania czy zmarszczki
+/-brak aplikatora, ja używam pędzelkowej części od pacynki do makijażu
+/-pudełeczko z sitkiem, podobnie jak przy podkładzie wysypuje się przy podróży, energicznym poruszaniu kosmetyczką itp.
*moja ocena: 4/5.
Now equalizer:
+ three shades: light, medium, dark - light shade is white-greenish, light shines through the foundation, while the reddening good
+ 4g price for
7,12EUR/9,51USD
+ is so powerful, it's hard to use it, after 3 months you can see virtually no loss
+ odorless
+ doesn't darken, doesn't change color, nicely hidden
100% mineral composition
+/-can easily accentuate the wrinkles deeper slump
+/-no applicator, I use the brush of the hand puppets to make
+/-box with strainer, like the backing spill the trip, vigorous movement beautician, etc.
*My rating: 4/5.


Róż:
+sześć odcieni do wyboru: romantic, sunrise, nude, coral, honey i rose
+bardzo wydajny, podobnie jak korektor i podkład
+cena za 4g – 30 zł
+bezzapachowy
+łatwa aplikacja
+nie zapycha, nie wysusza
+nie ściera się, nie spływa – długotrwały efekt
+naturalne, matowe odcienie
+uniwersalny - dobrze łączy się zarówno z podkładami od AM jak i innymi
+ilością różu możemy regulować intensywność efektu
+/- pudełeczko, takie samo jak w przypadku korektora i podkładu
*moja ocena: 5/5! hit :)
Blush:
+ six shades to choose from: romantic, sunrise, nude, coral, honey and rose
+ very effective, as concealer and foundation
+ price for 4g -
7,12EUR/9,51USD
+ odorless
+ easy application
+ doesn't clog, doesn't dry
+ doesn't rub off, no migration - long-lasting effect
+ natural, matte shades
+ Universal - well connected both with blocks of AM as well as other
+ of pink you can adjust the effect level
+ / - Box, the same as in the case of the equalizer and the foundation
*My rating: 5/5! perfect :)


Pędzle:
+z syntetycznego włosia z bambusową rączką
+cena od 20 do 45 zł
+bardzo dobra jakość
+są mięciutkie
+włosie nie wypada
+szybko schną
+nie robią plam, dobrze nakładają zarówno podkład jak i róż (ja używałam pędzla do różu do obu tych produktów i daje radę)
+/-trzeba je często czyścić, ale każde pędzle trzeba
*ocena: 5/5.
Brushes:
+ with synthetic bristles with bamboo handle
+ price from
4,75EUR/6,34USD to 10,68EUR/14,26USD
+ very good quality
+ are soft
+ hair doesn't fall
+ dry quickly
+ don't stain well require both foundation and blushes (I was using a brush for blush to both of these products and give advice)
+ /-need to be cleaned regularly, but any brushes you need
*Rating: 5/5.


Zestawy i próbki:
*jeśli nie jesteśmy pewne odcienia możemy zakupić próbki w plastikowych pojemniczkach o pojemności 1g za cenę 7,50zł, w próbkach są dostępne zarówno podkłady, róże jak i korektory
*dostępne są również zestawy w cenie 110zł składające się z: 10g podkładu, 4g korektora, 4g różu oraz pędzla gratis (do wyboru pędzel flat top, kabuki lub do różu).
Kits and samples:
* If you aren't sure you can buy a sample tone in plastic packaging 1g capacity for the price of
1,78EUR /2,38USD, the samples are available for both foundations, blushes and equalizers
* are also kit in the price of
26,10EUR/34,86USD consisting of: 10g foundation, 4g equalizer, 4g blush and brush free (optional flat top brush, kabuki or for rose).


Gorąco polecam wypróbowanie, jeśli wciąż szukacie idealnego podkładu czy różu :)
P.S. Zdjęcia nie są mojego autorstwa, zaczerpnięte ze strony http://www.annabelleminerals.pl
I highly recommend trying, if you are still looking for the perfect foundation or blush :) 
P. S. Pictures aren't mine, taken from the http://www.annabelleminerals.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz